OĞULA AĞIT (VURDULAR ONU) DO RE Mİ | Bağlama Notaları
Ev / Ana Sayfa / OĞULA AĞIT (VURDULAR ONU) DO RE Mİ

OĞULA AĞIT (VURDULAR ONU) DO RE Mİ

 Güzel bir Ağıt.
Notaların hepsi alt tel ve kısa sap bağlama içindir.

La la la sol fa re )2
Fa fa sol la la la
Do do si la la la
La la la sol fa re )2
Re fa re sol sol fa re sol sol
Fa fa mi mi re re

Örnek
bin-bir-çi-ley-le-bü-yüt-tüm-oğ-lu-mu
la–la–sol-fa-re–la–la–la-sol–fa–re

ye-me-dim-ye-dir-dim-bu-güne-ge-tir-dim
fa–fa–sol–la–la–la–do–dosi–la–la–la

ce-sur-du-mert-ti-ka-ya-gi-bi-sert–ti
la–la–sol–fa–re-la–la-la-sol–fa–re

bir-gün-gel-di-ki-hey-vay-vay-vay 
re–fa–re-sol-sol-fa–re–sol–sol 

vur-du-lar–o-nu
fa–fa–mi-mi-re

Sözleri

oğula ağıt

binbir çileyle büyüttüm oğlumu
yemedim yedirdim bugüne getirdim
cesurdu mertti kaya gibi sertti
bir gün geldi ki vay… vurdular onu

beni kınama arkamdan ağlama
ne yaptıysam bil ki halkım için derdi
aslan gibiydi sözünün eriydi
bir gün geldi ki vay… vurdular onu

yaşlı gözlerle beklerdim yolunu
oğlum gider de ya dönmezse diye
göz bebeğimdi beni her şeyimdi
bir gün geldi ki vay… vurdular onu

sabır taşından yaratılmış insan
güle güle oğlum kalanlar sağolsun
yaşı yirmiydi canımın içiydi
bir gün geldi ki vay… vurdular onu

kurşun değildi top tüfek değildi
zulüm yılanıydı boğan oğlumu
bir can gitse de binler var geride
bir gün gelir ki hey… ezerler onu

 

Hakkında Atahan UZUN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir